Forum för Eldsjälar är en konferens för dig som arbetar med eller för unga.  Konferensen har arrangerats av Fryshuset i Stockholm i ett flertal år, och hundratals besökare har genom åren tagit del av seminarium, föreläsningar och samtal utifrån olika teman. Gemensamt för dem alla är ungas perspektiv, framtidsfokus och viljan att skapa förändring.

Unga gör, vuxna möjliggör

Årets tema ”Unga gör, vuxna möjliggör” handlar om kunskap, metoder och inspiration kring hur vuxna kan agera och möjliggöra för att skapa förutsättningar för ungas inkludering och makt över sin framtid. 

Kungaparet hedersgäster

År 2014 fyller Fryshuset 30 år. Under Forum för Eldsjälar uppmärksammas Fryshusets 30-årsjubileum specifikt på eftermiddagen den 2 oktober, när Fryshusets VD Johan Oljeqvist leder ett framtidsinriktat samtal med flera olika personer från Fryshuset. Samtalet hedras av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvias närvaro.